Život

Kdo řeší v dnešní době co maj jiní v sobě,
vždyť je to jedno, každý vždy svým by měl být.

Zažívám období poznání sebe.
To máte tak, člověk se stěží změní.

I když bys spoustu věcí cos proved chtěl změnit, nikdy svých činů nelituj.
Vzpomínky jsou vzácné, měl by sis jich cenit od rána do úsvitu.

Tak vím, že cenný je ten život, který žijem.
Jen sním, ať zůstane nám voda, kterou pijem.
Však tím, že stvořeni jsme byli jenom jednou,
nám tímto tempem naše tváře zblednou.

Když píšu další rým, uvědomuji si, že čas je drahý a je ho sakra málo.
Někdo si ho krátí sám, však zbytečnostmi, a těm ostatním nebylo nejspíš přáno.

I když bys spoustu věcí cos proved chtěl změnit, nikdy svých činů nelituj.
Vzpomínky jsou vzácné, měl by sis jich cenit od rána do úsvitu.

Tak vím, že cenný je ten život, který žijem.
Jen sním, ať zůstane nám voda, kterou pijem.
Všák tím, že stvořeni jsme byli jenom jednou,
nám tímto tempem naše tváře zblednou.

Text: Lukáš Vondráček
Hudba: Lukáš Vondráček