Vězeň

Tak buď rychlej nebo zemřeš, 
tak buď rychlej přece víš,
že chvilka strachu v týhle partě
přibije tě na tvůj kříž.

Nejseš svobodnej jak jiní,
ty seš zajatec svejch snů.
Jen těch černejch co tě poutaj
u oltáře zákonů.

Ref.
Ty jsi vězeň a  jen ty,
kdo v týhle díře sedí. 
Budeš si klást otázky, 
jen bez odpovědí.

Ty jsi zabil ty co vědí,
že tvé srdce skrývá pláč,
ale musel si bejt blbej
a do duše svý vyryl zášť

Když pak zazněl výkřik zlosti,
zahlédl jsi znamení,
bohužel však bylo z pekel,
bylo to poldů tažení.

Teďkon užíváš si ticha,
na samotce u dveří,
naříkáš a prosíš soudce
ať ti někdo uvěří.

Hudba: Lukáš Vondráček
Text: Ondřej Kubík