Oheň, voda

Jsem velitelem pekelným,
co minulost má temnou.
Touhu s rysem zřetelným,
a duší neforemnou. 

Vládnu tam, kde není vzduch,
kde oheň kůži šlehá.
Na rozžhavený drsný ruce,
popel zlehka lehá. 

Oheň, voda.
Všechno znám. 
Oheň, voda
a teď já jsem pán.

Tlukot srdce začíná,
když do akce se pouštím.
Dech a plamen ruku v ruce,
víru neopouštím.

Jde o život, mě i tobě,
jsme v tom oba spolu.
Bok po boku útočíme,
se světlem na obzoru.

Hudba: Lukáš Vondráček
Text: Ondřej Kubík