Kazatel

Byla to doba, kdy zemi vládl hladomor.
V tom století válek, se on narodil.
Povstal jako Fénix a s ním se zrodil vzdor.
On přišel, aby tohle ze světa sprovodil.

PŘEDREFEN
Je vlastním synem smrti,
vyřkl slova varovná,
všichni žijte v hříchu
a bůh vás odrovná. 

REF

Říkal si kazatel a reformátor duší.
dokázal víc, než mnozí z nás tuší.

Pořádek nastolil a všude bylo blaho.
Avšak za ty oběti to vyšlo trošku draho.

Když píšu o něm kroniku, tak se celej chvěju.
jak dočítám se v knihách, co všechno udělal
Pod tou slupkou dobráka byl vládce čarodějů.
Každej kdo se znelíbil, tak toho krutě sťal.

REF

Říkal si kazatel a reformátor duší.
dokázal víc, než mnozí z nás tuší.

Pořádek nastolil a všude bylo blaho. 
Avšak za ty oběti to vyšlo trošku draho.

Byla to doba, kdy světu vládla temnota. 
A nejmocnější z mocných, životy otočil.
Nechal konat jiné, své duše znesvětit. 
Svou vládou své temné dílo zůročil.

Hudba: Lukáš Vondráček
Text: Ondřej Kubík